„Ръка за ръка: учител – ученик“

„Ръка за ръка: учител – ученик“

На 21. октомври т. г. 37. СУ „Райна Княгиня“ бе домакин на Кръгла маса на тема: „Възможности за уязвимите групи в училище“ по проект „Провеждане на образователни дейности в 37.СУ „Райна Княгиня“, за ефективен обхват и реинтеграция на ученици от етническите малцинства и задържането им в образователната система“, приоритет 2, с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ. […]