37. СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ СОФИЯ

ПРОЕКТ „ТВОРИМ, УЧИМ И УСПЯВАМЕ“
В седмицата 26 -30. октомври т.г. ученици от 37. СУ „Райна Княгиня“ участваха в дейностите по проект „Творим, учим и успяваме“, който се изпълнява от Столична община – район „Люлин“, съвместно с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Целта на проекта е да покаже на съвременните деца колко забавно може да бъде детството, изпълнено с прекрасни спомени. Приложените игри със състезателен характер провокираха у децата надежда и мисъл за бъдещето, за тяхното развитие и гъвкавост в днешната ситуация.

Освен с темата за здравословния начин на живот, СО – район „Люлин“ се съобразява с Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012 – 2022 г., както и с епидемичната обстановка, свързана с разпространението на ковид. Всички игри и дейности по проекта бяха проведени на открито, в двора на 37. СУ. В продължение на 4 дни, след приключване на учебните занятия, той бе огласян от детски глъч и смях по повод забавните игри.

Във финалния ден децата, участвали в проекта, получиха своите персонални подаръци, осигурени от СО – район „Люлин“ – топки, федербали и др., връчени лично от Лора Ласкова – главен експерт „Спорт“. За участие в проекта на директора на училището – Цветомира Георгиева бе връчена награда – мултимедия – проектор, така необходима за образователната среда.

БЛАГОДАРИМ!

// 37. СУ "Райна княгиня" София

Последни новини

Presets Color

Primary
Secondary