37. СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ СОФИЯ

ОТБЕЛЯЗВАМЕ 3ти ДЕКЕМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

37. СУ „Райна Княгиня“ отбеляза 3. декември – „Международен ден на хората с увреждания“, като им пожела здраве, надежда и вяра в личния потенциал.
Подкрепата си всички ние, учители и ученици, засвидетелствахме по различни начини:
Децата от 1.а клас под ръководството на г-жа Юлия Младенова се включиха активно и разговаряха по темата в своята виртуална класна стая, след което изразиха подкрепа за децата с увреждания чрез рисунки.
Г-жа Магдалена Иванова, ресурсен учител, подготви и сподели в групите презентация по повод деня на хората с увреждания.
Ние вярваме, че физическият дефицит може да се преодолява с духовно израстване и развитие на личността. Хората с увреждания имат нужда от човечност, , търпение, съдействие и безусловна любов .
Това ни прави истински хора!
Рисунката на Руми от 1.а клас се казва „Заедно“!

// 37. СУ "Райна княгиня" София

Последни новини

Presets Color

Primary
Secondary