37. СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ СОФИЯ

Обучение в 37. СУ в условията на извънредна епидемична обстановка

Мили ученици!  Уважаеми учители и родители/настойници!

Във връзка на усложнената епидемична обстановка в страната и въз основа на заповед  № РД 09-3610/31.12.2020 г. на министъра на образованието и науката, относно продължаване на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) чрез използване на средствата за информационните и комуникационни технологии за учениците от 5. до 12. клас, както и заповед № 351/04.01.2021 г. на директора на 37. СУ, всички ученици от 5. до 12. клас продължават учебния процес в условията на ОРЕС за периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г. При промяна на обстоятелствата, ще бъдете уведомени своевременно чрез инфо средствата за комуникация.

// 37. СУ "Райна княгиня" София

Последни новини

Presets Color

Primary
Secondary