Вълнуваща екскурзия до Панагюрище

Вълнуваща екскурзия до Панагюрище

На 29.06.2021 г. учениците от седмите класове, заедно със своите учители и директора на 37. СУ „Райна Княгиня“ – г-жа Цветомира Георгиева, посетиха град Панагюрище. Разгледаха родната къща на бележитата знаменоска Райна Княгиня, която е патрон на училището ни. В къщата музей те гледаха видеофилм за борбения живот на героинята и видяха едно от трите […]

Честито завършване на първи клас!!!

Честито завършване на първи клас!!!

На 23. юни първокласниците на 37. СУ „Райна Княгиня“ завършиха с тържество първи клас. Усмихнати, празнично облечени и с букети за любимите учители в ръка, най-малките ученици на училището ни, се събраха в класната си стая. Пред своите ръководители г-жа Юлия Младенова и г-жа Златка Стефанова те показаха какво са научили през учебната година. Учениците […]

ТЪРЖЕСТВЕНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА ХІІ КЛАС

ТЪРЖЕСТВЕНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА ХІІ КЛАС

На 22. юни т.г., в двора на 37. СУ „Райна Княгиня“, на специална церемония бяха връчени дипломите на зрелостниците от випуск 2021. Специални гости на тържеството бяха представители на Военна Академия „Г.С.Раковски“. Грамоти и награди получиха ученици и учители от 37. СУ, участвали в инициативите, посветени на 200-а годишнината от рождението на Георги Раковски – […]

СТАРТ НА ОБУЧЕНИЯТА ПО ДЕЙНОСТ 3 НА ПРОЕКТ „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

СТАРТ НА ОБУЧЕНИЯТА ПО ДЕЙНОСТ 3 НА ПРОЕКТ „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

–––––––––––-––––––– www.eufunds.bg –––––––––––––––––– Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове На 17. юни т.г. се проведе второто от поредицата обучения, предвидени за педагогически специалисти по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до […]

Една незабравима екскурзия до Копривщица

Една незабравима екскурзия до Копривщица

На 16 юни 2021 г. децата от начален етап на 37. СУ „Райна Княгиня“ със своите класни ръководители – Юлия Иванова, Петя Костова, Ирена Борисова и Милена Евлогиева, проведоха екскурзия до гр. Копривщица, където усетиха онази възрожденска атмосфера от преди повече от век. Там посетиха къщите-музеи „Димчо Дебелянов” и „Тодор Каблешков“, както и  Лютовата къща, […]

Участие в Кръгла маса “Ковид-19, медии, образование, уязвими групи”

Участие в Кръгла маса “Ковид-19, медии, образование, уязвими групи”

На снимката: Елена Станкулова с г-жа Милена Дамянова, председател на Комисията по Образование в 44- то НС. Днес нашият училищен психолог – г-жа Станкулова представи достойно училището ни в Кръгла маса по темата „Ковид-19, медии, образование, уязвими групи „, организирана от Сдружение Маргиналия, с участието на Милена Дамянова, председател на Комисията по Образование в 44- […]

Подаръци за децата на 37. СУ „Райна Княгиня“ по повод 1 юни – Денят на детето

Подаръци за децата на 37. СУ „Райна Княгиня“ по повод 1 юни – Денят на детето

На 1 юни всичко разцъфтява с всяка детска усмивка. В този така прекрасен ден учениците от начален етап на 37. СУ „Райна Княгиня“ празнуваха Международния ден на детето. Но какво е празник без подаръци! За да грейнат от щастие детските очи, се погрижиха от „Фондация за социална промяна и включване” с изпълнителен директор Теодора Колева. […]

Тържествено изпращане на децата от ПГ на 6-годишните

Тържествено изпращане на децата от ПГ на 6-годишните

На 1 юни 2021 година за Подготвителната група на 6-годишните, с ръководители Вера Костадинова и Радостина Тодорова, завърши учебната година. С много знания, усвоени в училище, много умения, красиви преживявания и впечатления децата от 37. СУ „Райна Княгиня отбелязаха тържествено изпращането им в първи клас. Много радост и нескрити истински емоции съпроводиха завършването на първото […]