37. СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ СОФИЯ

КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ В 8. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМА СЛЕД VII КЛАС

Уважаеми седмокласници,

уважаеми родители/настойници,

Уведомяваме Ви, че дейностите по приемането и записването на ученици след завършен VІІ клас в държавните и общинските училища за учебната 2021/2022 година  започват.

За Ваше улеснение обръщаме внимание на  някои основни моменти от кампанията:

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ИЛИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

Ще се извършва в периода 14-16.07.2021 г., вкл.

 Работно време на комисията по прием в 8.клас в 37. СУ „Райна Княгиня“:

От 08.30 ч. до 18.00 ч. в дните 14.07.-16.07.2021г./ сряда, четвъртък и петък/

 

Обръщаме внимание на факта, че учениците, приети в професионална паралелка „Малък и среден бизнес“ е необходимо да подготвят и медицинско свидетелство, което може да представят допълнително, след записване на ученика, предвид кратките срокове, но не по-късно от 16.07.2021 г.

// 37. СУ "Райна княгиня" София

Последни новини

Presets Color

Primary
Secondary