37. СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ СОФИЯ

НАЧАЛО НА СЕДМИЦАТА, ПОСВЕТЕНА НА ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК

На 13. април т.г. по повод „Националния маратон на четенето“ и „Международния ден на ромите“, ученици от 4.а и 2.а клас на 37. СУ „Райна Княгиня“ се включиха в съвместна инициатива. По-големите деца прочетоха избрани приказки и легенди от ромския фолклор пред второкласниците, които слушаха с интерес и участваха с мнения и въпроси в литературното четене. Беше представена и презентация, която запозна учениците с произхода и историята на ромите, с избора на дата за празника, с ромските символи – химн и знаме, както и друга любопитна информация.

Инициативи от подобен характер насърчават интереса към четенето и помагат в свободното самоопределяне на етносите, намаляване на ксенофобията и ограничаване на расовата дискриминация сред учениците.

Литературното четене постави началото на седмицата с празнични изяви, посветени на патронния празник на училището.

// 37. СУ "Райна княгиня" София

Последни новини

Presets Color

Primary
Secondary