37. СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ СОФИЯ

Добри практики за преодоляване на пропуските след обучение в ОРЕС

На 14. април 2022 г. представители на 37. СУ „Райна Княгиня“ – директора Цветомира Георгиева и учителят по БЕЛ Диана Минева, взеха участие в организираната от 75. ОУ „Тодор Каблешков“, гр. София Кръгла маса на тема „Добри практики за преодоляване на пропуските след обучение в ОРЕС“. Присъстваха директори и учители от столични училища, представители на неформални организации. Специален гост на събитието бе Мариана Георгиева – старши експерт Обучение в начален етап – РУО София-град.

В споделените практики бяха засегнати теми като: работа по намаляване на образователните дефицити, използвайки диференциран подход за преодоляването; интергиране на танцово-двигателната терапия в училище, часове за изграждане на характера, интердисциплинарни уроци, гражданско образование, обучение на ученици билингви в часовете по БЕЛ, активното прилагане на съвременни педагогически практики и интерактивни технологии в 37. СУ.

Обменът на опит предполага не само желание, но и много общуване след продължителната онлайн комуникация. Този факт провокира училищата – участници да се включат активно в срещата на живо и да споделят своите проблеми и постижения. Акцентът беше поставен върху необходимостта от допълнително обучение по български език, извънкласна работа за формиране на комуникативни умения и интереси в различните области на знанието, повишаване доверието на родителите в образователната институция и на тяхната отговорност към бъдещето на  децата им като важно и необходимо условие за добри резултати в цялостната образователно-възпитателна работа в училището.

Благодарим на домакините, както и на всички колеги, с които обменихме ценен опит. Срещата бе много ползотворна и завърши със заявка за съвместни успешни дейности.

// 37. СУ "Райна княгиня" София

Последни новини

Presets Color

Primary
Secondary