100 години читалище „Св.св. Кирил и Методий“

100 години читалище „Св.св. Кирил и Методий“

На 12.05. т.г. ученици от ІІІ и VІ клас, заедно със своите учители Ирена Борисова, Диана Минева, Мария Горанова, Емилия Борисова и цялото ръководство на училището – директорът Цветомира Георгиева и зам.-директорите Марияна Благоева и Григор Григоров посетиха Народно читалище „Св.св. Кирил и Методий“ в кв. „Модерно предградие“. Поводът – 100 години от неговото създаване. […]