37. СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ СОФИЯ

МЕЖДУУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“
МЕЖДУУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

На 21 юни 2022 г. 37. СУ „Райна Княгиня“ е домакин на междуучилищни дейности по Дейност 8 по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Координатор на събитията е териториалният екип за управление на проекта към РУО – София-град, а гостуващо училище – 27. СУ „Акад. Георги Караславов“.

Събитията бяха открити от директора на 37. СУ „Райна Княгиня“ Цветомира Георгиева. Тя ви представя гостите – Рилка Иванова, директор на 27. СУ, Сретен Михалов, зам.-директор и преподавателят по физическо възпитание и спорт Лилия Стоянова. Отправи поздрав към участниците за успешната и пълнотворна работа по проекта, продължи 3 години.

Срещата започва с литературна викторина на тема „В света на литературата“ с участието на ученици от VІІ клас. Под вещото ръководство на техните ръководители Мария Горанова и Диана Минева, разделение на два отбора, те показват не само литературни познания, но чрез игри за асоциации и истинско актьорско майсторство. Отговаря бързо и вярно на въпроси, свързани с изучавани автори и произведения. Знанията им бяха оценени от жури, което излъчи отбор за победител.

Инициативата продължава в двора на училището, където мажоретният състав на 27. СУ демонстрира своето изпълнителско майсторство. В края на мероприятието всички деца получават награди за доброто си представяне.

Междуучилищните мероприятия, които протекоха в този ден популяризират работата на отделните групи по проект „Подкрепа за успех“.

// 37. СУ "Райна княгиня" София

Последни новини

Presets Color

Primary
Secondary