37. СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ СОФИЯ

Инициативи в 37. СУ „Райна Княгиня“ по повод – Национален ден на безопасността на движението по пътищата
Инициативи в 37. СУ „Райна Княгиня“

На 29 юни отбелязваме Националния ден за безопасността на движението по пътищата. Инициативата е на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. По този повод са предвидени редица прояви и инициативи, с които да се обърне внимание на подрастващите и обществото към проблемите на пътната безопасност. Всички те преминават под мотото „На пътя животът е с предимство“. Със съвместните усилия те ще бъдат разпространени в цялата страна, заедно с посланието за повече толерантност и безопасност на пътя. Комплектът е с началото на лятната ваканция за децата и преди множеството пътувания през юли и август, за да се акцентира вниманието на обществото към безопасността на движението по пътищата.
Участвайки в инициативите, организирани по повод ден за безопасност на движението по пътищата, учениците от 37. СУ „Райна Княгиня“ демонстрират завидни знания и умения, придобити в часовете по безопасност на движението по пътищата. Те призоваха за повече разум, внимание на пътя и спазване на правилата за движение.
Тематични дни от 20.06 до 29.06. 22 г. с организирани инициативи под мотото „На пътя животът е с предимство“
1. „Вече съм голям, правилата знам“ – презентация за правилата за безопасно движение по пътищата и упражнения в различни пътни ситуации в часа на класа.
2. „Светофар“ – демонстрация на правилата за безопасно движение по пътищата на кръстовище със светофар в близост до училището.
3. „Моите приятели пътните знаци“ – викторина, беседи, гледане на видео уроки по БДП, подходящи за деца и младежи на сайта на ДАБДП или от образователната платформа Уча. Се – в ЧК.
4. Тематични рисунки и изложба „Зная правилата и се движи безопасно“, табло „Да пазим децата на пътя“ – грамоти за най-добра рисунка!
5. Тест за пътна безопасност БЕЗ ГРЕШКИ НА ПЪТЯ – Да бъдем разумни, предвидливи и да използваме скоростта, за да запазим живота! – с награди за изявилите се участници!

// 37. СУ "Райна княгиня" София

Последни новини

Presets Color

Primary
Secondary