37. СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ СОФИЯ

Обучение на образователни медиатори
От 21 до 23 октомври т.г. Александър Рафаилов и Методи Минев от 37. СУ „Райна Княгиня“ се включиха в присъствено обучение на образователните медиатори, организирано от Център „Амалипе“ в гр. Велико Търново.

В рамките на обучението те преминаха няколко важни тематични модула: Организиране на кампании и събития; създаване и поддържане на активен родителски клуб; организиране и функциониране работата на образователните медиатори; работа на терен по метода „от врата на врата“ в населени места от област Велико Търново. Чрез тези посещения се цели да се получи информация от първо лице относно причината за отсъствията на учениците и как може да се помогне, ако е наложително.

Образователните медиатори от 37. СУ получиха сертификати за преминатото тридневно обучение, което ще повиши техните резултати в работата им.

// 37. СУ "Райна княгиня" София

Последни новини

Presets Color

Primary
Secondary