37. СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ СОФИЯ

„Дигитално градинарство“
На 24.02. 2023 г. учителите Диана Минева, Емилия Борисова, Георги Андреев и Александър Рафаилов, образователен медиатор от 37. СУ „Райна Княгиня“ се включиха в обучение по „Дигитално градинарство  – прилагане на стратегии за противодействие на речта на омразата онлайн“, което се изпълнява от Асоциация за развитие на София  в рамките на проект LEAD-Online EU project, съфинансиран от програма „Граждани, равенство, права и ценности“ на ЕС. Обучението се проведе в пространството на SofiaLab  и  допринесе за обогатяване на знания и умения в областта на борбата с езика на омразата онлайн. Това е тема, по която 37. СУ работи отдавна.

Чрез интерактивни игрови методи участниците разгледаха  казуси, свързани с речта на омразата, коментираха  авторитетни определения за това понятие. По време на обсъжданията на сценарии за онлайн играта HateOut! те дадоха своята обратна връзка за това кои ситуации могат да дадат добър и приложим за българския контекст пример за реч на омразата и нейното противодействие.

В края на обучението бяха обсъдени и възможностите за бъдещо сътрудничество по отношение на вербалната онлайн агресия и за по-лесното справяне с това предизвикателство.

// 37. СУ "Райна княгиня" София

Последни новини

Presets Color

Primary
Secondary