37. СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ СОФИЯ

Международен форум за кариерно развитие

На 25.февруари т.г. ученици от 37.”СУ Райна Княгиня”, придружавани от своите учители Светлана Димитрова и Нина Тотолакова взеха участие като делегати в седмото издание на  Youth Speak Forum, организирано от AIESEC в България по проект на международно ниво, създаден от младежи за младежи.

AIESEC е най-голямата международна младежка организация, която дава поле за развитие на лидерски качества у младежите. Тя се фокусира върху изграждане на позитивни лидери за обществото. AIESEC  има представителства в над 100 страни по целия свят с над 90 000 активни членове.

Мисията ѝ e „Мир и оползотворяването на човешкия потенциал“. Организацията осъществява своята цел и мисия чрез основната си дейност, която е международен обмен на младежи от цял свят, които предприемат доброволческа или професионална стажантска възможност, развивайки своите умения и лидерски потенциал и допринасяйки за положителното развитие на обществото.

Youth Speak Forum 2023 е инициатива, която цели да обедини на едно място младежи и компании, да стимулира у младите хора търсенето на нови възможности, за да подпомогне началото на една положителна промяна и да ги подкрепи в  избора на професия и кариерно развитие.

Идеята на форума бе младежи и компании да се съберат, за да обсъдят и да потърсят решения по една много важна съвременна тема, а именно – Качественото обучение, което е основа за личностно и професионално развитие в България. Инициативата е обвързана със 17-те цели за Устойчиво Развитие на ООН  и разпространението им сред младите.

Тази година фокусът беше насочен към:

Цел №4  Качествено образование

Цел №8  Достоен труд  и икономически растеж

Форумът имаше за цел да предостави на участниците възможността не само да научат нови и интересни неща, но и активно да се включат като главни действащи лица.

 Желание за участие във форума изразиха учениците: Марин Ангелов от 7б клас, Себастиян Митков от 9б клас и Божидар Иванов също от 9б клас, който е и представител на ученичиския комитет в нашето училище.

 Учениците бяха придружени от: Нина Тотолакова- класен ръководител на 8а клас и Светлана Димитрова – класен ръководител на 9б клас.

 Участието ни във форума се явява продължение на темата за “Кариерно развитие” в която първоначално участие имаха ученици от 11 и 12 клас, с които посетихме ВУЗФ, а днешния форум обхваща представители на 7, 8 и 9 класове, които ще споделят и предадат опит на техните съученици. Освен приемственост, желанието на преподавателите е, да мотивират учениците за постигане на по-добри резултати и да изградят лидерски умения в тях.

// 37. СУ "Райна княгиня" София

Последни новини

Presets Color

Primary
Secondary