37. СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ СОФИЯ

Uni Youth – нови възможности за високи постижения в образованието на ученици от ромски произход

На 05.октомври 2023 г. бе даден старт на съвместното сътрудничество между 37. СУ „Райна Княгиня“ и младежка фондация „Арете“ по проект   „Uni Youth- Насърчаване на възможности за високи постижения в образованието на ученици от ромски произход“. Проектът се финансира от Фондация УниКредит, в рамките на първото издание на „Call for Education – България и Румъния“. Инициативата се осъществява от Фондация УниКредит в сътрудничество с УниКредит Булбанк и УниКредит Банк Румъния.

Проектът предвижда въвеждането на менторска програма, която включва непрекъсната превенция, оказване на помощ за постигане на образователен напредък, кариерно ориентиране и консултиране; допълнителна подготовка за ДЗИ и предоставяне на стипендии, обучения за развитие на меки/преносими умения; мотивационни срещи с ролеви модели от ромската общност;  срещи с работодатели; университетски визити и изграждане на връзки между партньорски училища и университети.

На първата среща с ученици от Х, ХІ и ХІІ клас присъстваха Цветомира Георгиева – директор на 37. СУ, Марияна Благоева – зам.-директор, Емилия Борисова – главен учител в гимназиален етап. От страна на младежка фондация „Арете“ участие взеха: Радостина Чапразова  – директор на фондацията, Райчо Василев и Христо Христов  – ментори по проекта.

Силно вярваме в успеха на бъдещото съвместно начинание. Предстоят срещи в продължение на 2 години.

 

// 37. СУ "Райна княгиня" София

Последни новини

Presets Color

Primary
Secondary