37. СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ СОФИЯ

Oбучителна мобилност по програма Еразъм+ , Валенсия, Испания

В периода 01.11.2023 – 07.11.2023 във Валенсия, Испания, се проведе обучение на тема „TeamStrength: Teambuilding, groupwork & leadership“cours organized by Еsmovia, по проект на Програма „Еразъм+“, КА122, сектор „Училищно образование“, 2023-1-BG01-KA122-SCH-000129907. В него взеха участие 10 представители – педагогически специалисти и непедагогически персонал от 37. СУ „Райна Княгиня“ , а именно – директор, зам.-директор УД, 4-ма  учители, психолог, двама медиатори и управител човешки ресурси. Водещата на курса – Келси Керуин, запозна участниците с основните концепции нa обучението – активно и експериментално учене. В рамките на квалификацията се усвоиха тренинги за представяне, анализ, групова и екипна работа, търсене и допълване на информация, учене чрез съпреживяване, дизайн на мисленето, проектна дейност.

Чрез споделяне на добри практики и участие в проектни дейности,  участниците сами откриха предимствата, които дава такъв тип обучение – укрепване на взаимоотношенията, изграждане на отговорност към другите и себе си, повишаване на самоувереността на учениците. Обогатиха се с идеи за приложение на обучението в различни учебни предмети.

По време на обучението участниците в дейностите по проекта на практика разбраха как дигиталните приложения и груповата работа подпомагат емпатията, мотивацията и благодарността за активност и равнопоставеност в учебния час. Лекторът доразви темата за учителя-треньор и ментор в класната стая, като сподели и своя опит. Всички бяха единодушни, че именно неформалното учене, ученето чрез правене и преживяване превръща ученици, учители, медиатори и родители в партньори в учебния процес. Това води до  мотивация за работа, учене и преподаване чрез емоции, активност и съпричастност. По този начин екипната работа води до знания за постигане на поведение, което включва самоуважение, толерантност, запазване на човешкото достойнство, грижа и съпричастност.

„Еразъм +“ е невероятно преживяване. Участниците в проекта не само научиха много за Валенсия, но и се насладиха на приветливата атмосфера на града и прекрасните гледки. Градът е дом на красиви паркове, великолепни площади с впечатляваща архитектура, с фламенкото и местната кухня, които са истинска наслада за сетивата. Участниците в обучението подобриха професионалните си умения, запознаха се с културата, традициите и обичаите, вкусиха от традиционната испанска кухня и се заредиха с много положителна енергия.

Проектът за мобилност е отговор на стремежа на целия екип на 37. СУ „Райна Княгиня“  за насърчаване на отворено и гъвкаво обучение и издигане в приоритет на квалификацията в образование и обучение. Друга важна цел е да убедим обществеността – в това число учители, ученици и родители, че учейки през целия живот, човек придобива нови знания, умения и опит в желаните от него области, които впоследствие спомагат за успешната бъдеща реализация на пазара на труда.  Всички се обединиха около мнението, че партньорството между различни организации, обмяната на педагогически идеи и опит и разработването на ресурси с конкретен практикум е ценен опит и гаранция за успех за предаване на граждански ценности, на взаимно уважение и толерантност.

За нас е чест, че сме част от голямото европейско семейство на училищата-партньори в проекти по програма „Еразъм+“ на ЕС, с което допринасяме за внедряване на иновативен

// 37. СУ "Райна княгиня" София

Последни новини

Presets Color

Primary
Secondary