37. СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ СОФИЯ

В ПАМЕТ НА РАЙНА КНЯГИНЯ – ЖЕНСКОТО ЛЪВСКО СЪРЦЕ
Изложба, посветена на Райна Попгеоргиева Футекова – единствената българка, получила
от народа титлата „княгиня“, подредиха учители и ученици от 37. СУ „Райна Княгиня“. Те представиха табла и рисунки за патрона си, както и за герои на Априлската епопея.
Инициативата е в рамките на проект „Традиции и история на българската армия – изучаване и съхранение“ по НП „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“ на МОН. Активното участие на учениците в предвидените дейности
ще помогне за създаване и развитие на патриотизъм, родолюбие и съхраняване на историческата памет в подрастващите.
През 2024 година 37. СУ „Райна Княгиня“ чества 100 години от своето създаване и поради това изпълнението на проекта заема важно място в годишната програма на училището, в
която всеки месец са предвидени тържества и други събития по този повод.

// 37. СУ "Райна княгиня" София

Последни новини

Presets Color

Primary
Secondary