37. СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ СОФИЯ

Отбелязахме Световния ден против тормоза в училище
37 СУ - София
По инициатива на Славей Луков, на длъжност психолог в училище, се проведе беседа за учениците от 4., 5. и 6. клас на 37 СУ „Райна Княгиня“.
А за по-малките имаше активности в двора, белязани от символа на днешния ден – розов цвят.
Така казахме НЕ на насилието и тормоза в училище!

// 37. СУ "Райна княгиня" София

Последни новини

Presets Color

Primary
Secondary