37. СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ СОФИЯ

Посетихме полигона за превенция на бедствия и аварии

Днес учениците от трети и четвърти клас на 37. СУ „Райна Княгиня“, с класни ръководители Десислава Аврамова и Петя Костова, и учители ГЦОУД Поли Николаева и Павлина Крумова, посетиха полигона за превенция на бедствия и аварии към дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на Столична община в район „Панчарево“. Чрез интерактивни презентации и демонстрации в обучителните модули по безопасност на движението, наводнение, земетресение, пожар и колективни средства за защита, децата получиха ценни знания за действията и правилното поведение при такива събития. Активните игри, в които бяха включени, по интересен за тях начин представиха трудната и отговорна работа на спасителните Учениците от четвърти клас се запознаха с истински герой в лицето на Стефан Георгиев – експерт в Дирекция „Аварийна помощ и превенция“, който е ръководил българският спасителен екип, изпратен в Турция след унищожителните земетресения. Той беше основен лектор за класа и по чудесен начин разказа на децата за опасностите и последствията от възможните бедствия .

 

// 37. СУ "Райна княгиня" София

Последни новини

Presets Color

Primary
Secondary