Laboratory
COVID 19

// Мили ученици! Уважаеми учители и родители/настойници!

Във връзка на усложнената епидемична обстановка в страната

и въз основа на заповед  № РД 09-3610/31.12.2020 г. на министъра на образованието и науката, относно продължаване на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) чрез използване на средствата за информационните и комуникационни технологии за учениците от 5. до 12. клас, както и заповед № 351/04.01.2021 г. на директора на 37. СУ, всички ученици от 5. до 12.клас продължават учебния процес в условията на ОРЕС за периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г. При промяна на обстоятелствата, ще бъдете уведомени своевременно чрез инфо средствата за комуникация.

Бъдете здрави и отговорни!

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ

РАБОТА

В УСЛОВИЯ НА КОВИД

През учебната 2021/2022

НАСОКИ

В УСЛОВИЯ НА КОВИД

През учебната 2021/2022

ИНСТРУКТАЖ

НА ПОМОЩНИЯ ПЕРСОНАЛ

През учебната 2021/2022

ИНСТРУКТАЖ

НА УЧЕНИЦИТЕ

През учебната 2021/2022

ИНСТРУКТАЖ

НА УЧИТЕЛИТЕ

През учебната 2021/2022

// заповеди

Обучение в условията на извънредна епидемична обстановка.

заповед

орес

През учебната 2021/2022

заповед

дистанционно обучение

През учебната 2021/2022

заповед

школо

През учебната 2021/2022

// важно

От утре учениците от 6. и 7. клас преминават към електронна форма на обучение, съгласно разпоредби от МОН и СРЗИ.

Presets Color

Primary
Secondary