Laboratory
Екип

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Цветомира Георгиева

Директор

Марияна Благоева

зам. директор -УД

Григор Григоров

Ръководител направление  „ИКТ“

Емилия Борисова

главен учител – прогимназиален и гимназиален етап

Ирена Георгиева

главен учител – начален етап 

Юлияна Георгиева

старши учител – БЕЛ

Мария Горанова

старши учител – БЕЛ

Евелина Стоянова

старши учител –  математика

Петя Павлова

старши учител – АЕ

Бойка Иванова

старши учител – химия/физика

Нели Чивийска

старши учител – ФВС

Галина Петкова

старши учител – І-ІV клас

Вера Костадинова

старши учител – подготвителна група

Пролетка Цветанова – Ел Айуби

старши учител  ГЦДО I-IV клас

Лозинка Пешева

старши учител  – ГЦДО І-ІV клас

Цветелина Савова

старши учител  – ГЦДО I-IV

Диана Минева

учител –  БЕЛ

Радостина Христова

учител –  БЕЛ

Светлана Димитрова

учител –  математика

Людмила Стефанова

учител –  математика

Георги Андреев

учител – АЕ

Христиана Сарафова

учител – АЕ

Нина Тотолакова

учител  – икономически дисциплини

Емил Петров

учител – музика

Екатерина Манджукова

учител – ФВС

Мария Ванкова

учител – ФВС

Милена Евлогиева-Пиринджиева

учител – I-IV клас

Петя Костова

учител – I-IV клас

Ирена Каназирева

учител – I-IV клас

Десислава Аврамова

учител  – подготв. група

Ана Тотолакова

учител  – ГЦДО

ЕКИП ЗА ПОДКРЕПА ЗА

 ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Елена Станкулова

Психолог

Славей Луков

Психолог/ учител – ЦДО 5-7 клас

Радосвета Живкова

Ресурсен учител

Мария Енчева

Ресурсен учител

Мона Хатиб

Логопед

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Десислава Георгиева

Главен счетоводител

Лилия Петрова

ЗАТС

Александър Рафаилов

Образователен медиатор/домакин

Методи Минев

Образователен медиатор

Петър Минев

Образователен медиатор

Мария Димитрова

хигиенист

Таня Ангелова

хигиенист

Николина Христоскова

хигиенист

Нанси Димитрова

хигиенист

Емануела Станева

Мед.сестра

Presets Color

Primary
Secondary