Добре дошли

37. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

„РАЙНА КНЯГИНЯ“

гр. София

// 37. су "РАЙНА КНЯГИНЯ" СОФИЯ

ДУХ ВЪЗРОЖДЕНСКИ В НАЗИ ГОРИ!

 

ПЛАН – ПРИЕМ в VIII  клас за учебната 2024 / 2025 година

 

Вид на паралелката

 

Специалност на професията

 

Форма на обучение

I чужд език

Начин на изучаване

II чужд език

Балообразуване

Професионална

„ Сътрудник в малък и среден бизнес“

 

Дневна

Английски език

Разширено

Испански език

3 БЕЛ от НВО + 1 МАТ. от НВО, ГИ и ИТ от Свидетелство за основно образование

Професионална

„ Търговски представител“

Дневна

Испански език

Разширено

Английски език

3 БЕЛ от НВО + 1 МАТ. от НВО, ГИ и ИТ от Свидетелство за основно образование

Професионална

„ Търговски представител“

Задочна

Английски език

Без разширено

Без интензивно

Испански език

Свидетелство за основно образование

Абитуриентите плащат сами здравните си вноски

// История

37 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Райна Княгиня е официално открито на 12 декември 1924 г.

по инициатива на Просветно благотворително дружество „Св. св. Кирил и Методий“, което дава читалищната сграда за училище и набавя пособия от първа необходимост. 37. СУ „Райна Княгиня“ е вписано в историята на българското образование като училище, изградено от жителите на квартал „Модерно предградие“ без участието на държавата и общината.

Нашия патрон

Райна Футекова е родена през 1856 г. в град Панагюрище.
След Априлското въстание е заловена от турците и подложена на тежки страдания: бита, малтретирана многократно и оставена на хляб и вода повече от месец в Пловдивския затвор. За участието ѝ във въстанието и последвалия затвор разказва Захари Стоянов в Записки по българските въстания.

Материална база

Спортна зала

спорт

салон

спорт

Свободно време

двор

// Предимства

Над 98 години опит с най-добри резултати

Уважаеми родители,

Изберете учител, а не училище!

Важен е учителят.

С него сте партньори и съмишленици.

Имате една обща цел – обучението и възпитанието на Вашето дете.

На кого ще го поверите зависи от Вас.

Елате в 37. СУ „Райна Княгиня“!

// 37. СУ " РАЙНА КНЯГИНЯ" СОФИЯ

ПРОЕКТИ

// 37. СУ "РАЙНА КНЯГИНЯ" СОФИЯ

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

Presets Color

Primary
Secondary