37. СУ „Райна Княгиня“

Документи

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

Ако не откривате търсения от вас документ, Моля свържете се с нас.

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

Ако не откривате търсения от вас документ, Моля свържете се с нас.

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет на адрес –https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ достъпен на адрес – https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing

Presets Color

Primary
Secondary