37. СУ „Райна Княгиня“

Документи

Нормативни документи

Ако не откривате търсения от вас документ, Моля свържете се с нас.

Правила за безопасност

на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет на адрес – sacp.government.bg

Наръчник за родители

разработен от Асоциация „Родители“ достъпен на адрес – drive.google.com/file

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ЕКИПА ЗА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

Presets Color

Primary
Secondary