37. СУ „Райна княгиня“ София

Прием

Разпределение по класове – брой заети и свободни места към
22.01.2024 г.

Клас

Брой заети места

Брой свободни места

ПГ 5г.

13

10

ПГ 6г.

9

14

1 а

25

0

2 а

17

5

2 б

19

3

3 а

24

0

4 а

26

0

5 а

21

5

6 а

22

4

7 а

20

6

8 а „Сътрудник в малък и среден бизнес“ с разширено изучаване на Английски език

21

5

8 б „ Търговски представител с разширено изучаване на Английски език“

24

2

8 в „ Търговски представител с разширено изучаване на Испански език“

23

3

9 а „Сътрудник в малък и среден бизнес с разширено изучаване на Английски език“

28

0

9 б „Предприемачество“

20

6

 

Прием по Наредба №10/01.09.2016 г. след завършено основно образование за учебната 2024/2025 г.

Държавен план-прием:

1.Една паралелка (26 ученици)

професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“ с разширено изучаване на английски език, втори чужд език: испански;

Втора степен на професионална квалификация Код на паралелката 3544

Балообразуване:
3*НВО БЕЛ + 1*НВО Математика;
1*ГИ + 1*ИТ

2.Една паралелка (26 ученици)

професия „Търговски представител“ с разширено изучаване на английски език, втори чужд език: испански;
Трета степен на професионална квалификация
Код на паралелката 4318

Балообразуване:
3*НВО БЕЛ + 1*НВО Математика;
1*ГИ + 1*ИТ

3.Една паралелка (26 ученици)

професия „Търговски представител“ с разширено изучаване на испански език, втори чужд език: английски;

Трета степен на професионална квалификация
Код на паралелката 4373

Балообразуване:
3*НВО БЕЛ + 1*НВО Математика;
1*ГИ + 1*ИТ

Presets Color

Primary
Secondary