Laboratory
Бюджет

ГОДИШЕН БЮДЖЕТ 2024г.

Отчет първо тримесечие - 2024г.

ГОДИШЕН БЮДЖЕТ 2023г.

Отчет четвърто тримесечие 31-12.2023

Отчет на бюджета към 9.2023

Отчет на бюджета към 6.2023

Отчет първо тримесечие 01-03.2023

ГОДИШЕН БЮДЖЕТ 2022г.

Бюджет - 2022г.

Отчет на бюджет - 2022г.

Отчет първо тримесечие 01-03.2022

Отчет второ тримесечие 04-06.2022

Отчет трето тримесечие 07-09.2022

Отчет четвърто тримесечие 10-12.2022

Presets Color

Primary
Secondary