37. СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ СОФИЯ

Среща с министър Красимир Вълчев и дарители в областта на образованието и науката, организирана от Български дарителски форум
На 22 януари т.г. в 31. СУЧЕМ „Иван Вазов“ се състоя среща, организирана от Български дарителски форум (БДФ), между дарители в областта на образованието и министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. На срещата присъстваха представители на 37. СУ „Райна Княгиня“ – Директорът Цветомира Георгиева и Диана Минева – учител, работещ по проекта „Научи се да даряваш”, изпълняван от Български дарителски форум. Обсъдени бяха проблеми и идеи за по-добро участие на бизнеса и гражданските организации в сектора.
Министър Вълчев изложи приоритетите на държавата в областта на образованието за следващите няколко години. Беше поставен акцент върху повишаване качеството на образованието, връщането и задържането на децата в училище, модернизацията на образователната инфраструктура, включително на материалната база в училищата, засилване на партньорството между гражданския сектор и училищните институции.
Според министър Вълчев чрез бъдещата национална програма за стимулиране на иновации в училищата може да се реализира идеята на Фондация „Работилница за граждански инициативи“, а именно – да се подпомогне обменът на опит и знания между преподавателите.
Основните теми, които присъстващите дискутираха, бяха свързани с изграждането на подкрепяща среда, включително за деца със специфични образователни потребности, развитието на гражданското образование, обучителни програми за учители, подобряване на административните механизми за работа между дарителите и учебните заведения.

// 37. СУ "Райна княгиня" София

Последни новини

Presets Color

Primary
Secondary