37. СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ СОФИЯ

Да се изправим срещу предразсъдъците си

На 21 февруари т.г. в 37. СУ „Райна Княгиня” беше организирана среща на учениците от 6. и 8. клас с представители на фондация „Тръст за социални алтернативи”. В рамките на проект „Предразсъдъци, стереотипи и дискриминация”, по програма „Научи се да даряваш” на Български дарителски форум, децата се срещнаха с Иван Иванов – координатор на мрежа за ранно детско развитие в ромска общност в България и американския стипендиант по програмата „Фулбрайт”– Christopher Curran, изучаващ правата на човека по въпроси, свързани с преодоляване на дискриминацията.

Инициативата се проведе под ръководството на Диана Минева, ръководител на проекта. На събитието присъстваха  Цветомира Георгиева – директор на 37. СУ „Райна Княгиня” и преподаватели.

В рамките на проведената открита практика учениците изгледаха с интерес видеоклип, свързан с установени стереотипи в обществото, коментираха въпроси, касаещи основните понятия и механизми за защита от дискриминация, както и информация по множество свързани проблеми. Сред основните теми на лекционния модул бе и темата за корените на явлението дискриминация – ролята на стереотипите и предразсъдъците, социалните дистанции и етнически нагласи. Гостите проведоха и интерактивна игра с учениците, която спомогна нагледно да идентифицират и разпознаят предразсъдъци, стереотипи и дискриминация в училището, общността и обществото. В края на срещата бяха анализирани негативните и опасни последици от използването на предразсъдъци и стереотипи, довеждащи до нетолерантно поведение и дискриминация.

Иновативният урок, целящ да провокира диалог с цел намаляване на  предразсъдъците и по-дълбоко разбиране на общоприети норми по позитивен и хумористичен начин, помогна на учениците да разчупят стереотипите си.

// 37. СУ "Райна княгиня" София

Последни новини

Presets Color

Primary
Secondary