37. СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ СОФИЯ

ОТКРИТ УРОК В 37. СУ „ РАЙНА КНЯГИНЯ“ ПО ПОВОД 140 ГОДИНИ ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ

На 16 април т. г. в 37. СУ се проведе открит урок с ученици от 4. до 11. клас. Поводът бе отбелязване на 140 години от свикването на Първия български парламент във Велико Търново и приемането на българската Конституция. Емилия Борисова, учител по История и цивилизация, представи любопитни факти, детайли и исторически документи от един изключително бурен период от историята ни – 10. II – 16. IV. 1879 г., съпътстван от ожесточени дебати между консерватори и либерали.
Темата бе съпроводена с интересна презентация, която допълни по иновативен начин изготвените от клуб „Родолюбие“ табла. Откритата педагогическа практика завърши с работа по групи, на които беше възложено да отговорят на въпроси от работни листове. Учениците приложиха успешно наученото в часа, като с по-добри резултати бяха седмокласниците.
Търновската конституция е велико дело. В нея са поставени основите на това, което днес наричаме мирно съжителство, равенство пред закона и единство в многообразието.

// 37. СУ "Райна княгиня" София

Последни новини

Presets Color

Primary
Secondary