37. СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ СОФИЯ

ИНКУБАТОР ЗА ГРАЖДАНСТВО

На 13 юни т.г. в 37.СУ „Райна Княгиня“ Сдружение „Български младежки форум“ представи антидискриминационна кампания по проект „Story_S – Springboard to Roma Youth Success“, който е част от програма на Европейската комисия „Права, равенство и гражданство“ и включва партньори от Италия, Испания, Румъния и България. Партньорите са от университети и НПО.
На събитието присъства директорът на училището, както и ученици от 9., 10., 11. клас и техните класни ръководители. Специален гост бе Стела Бастианели от Италия, завършила образованието си по политически науки и международни отношения в Перуджа, а сега на стаж в БМФ по Програма „Еразъм +“. Помощници в провеждане на събитието бяха част от менторираните по проекта ученици от 97. СУ „Братя Миладинови“, които участваха акивно в антидискриминационната работилница и бяха изработили плакатите за кампанията.
Лекторите използваха разнообразни творчески методи и стимулираха активни дискусии сред учениците относно дискриминацията във всичките й форми и проявления. Основна тема беше ограничаването на езика на омразата. Учениците споделиха своя опит, отговаряйки на въпроси дали самите те са били обект на дискриминация, дали познават някой, който е бил и с какъв вид дискриминация е свързана историята. Биха ли помогнали на някого в подобна ситуация и как? Даваха примери от своето ежедневие. Разсъждаваха върху начините за въздействие срещу несправедливостта и как да направят позитивна промяна в името на общото благо. Водеше се дискусия, фокусирана около основни въпроси: какво се случи, как се чувствах, какво беше важно за мен? Сравняваха се сходни и различни мнения от участниците и се извличаха обобщения и изводи.
Ролевата игра ангажира сърцата и умовете на младите хора и ги мотивира да променят своите нагласи към чуждия и различния, а дебатирането ги накара да вземат отношение по теми, особено важни за тях – като активната им гражданска позиция по въпросите на антидискриминацията и равнопоставеността. В оживените дискусии учениците показаха умения за критично мислене, задаваха интересни въпроси и разбраха, че трябва да уважават правата на всеки за хармонията и солидарността в класа. Откриха, че имат сходни помежду си интереси, които ги радват или натъжават, в които не са и предполагали, че си приличат.
Училището играе важна роля във възпитаването в толерантност и недискриминация. Учебната среда, в която попадат децата, може да бъде техен „втори шанс“ за развитие като уверени, достойни и щастливи хора. В нея няма деление между учениците в зависимост от произход, социално-икономически статус, етнос и религия. В тази среда се приветстват различните деца и се извличат ползи от това, вместо те да се игнорират и изолират.
Ние всички се убедихме, че междукултурното образование е дълъг път към натрупване на знания за разнообразието. Целта е утвърждаване на позитивни взаимоотношения между хората от различен културен произход и развитие на взаимно уважение и толерантност. Затова всички в един глас призовахме НЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯТА!

// 37. СУ "Райна княгиня" София

Последни новини

Presets Color

Primary
Secondary