37. СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ СОФИЯ

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“

В периода 11.04-15.04. т. г. Диана Минева и Александър Рафаилов от 37. СУ „Райна Княгиня“ взеха участие в квалификационен курс на тема: „Работа с родители в процеса на приобщаващото образование, включително за превенция на насилието и агресията, и за създаване на сигурна училищна среда в училищата чрез промяна на нагласите на специалистите и за начините и подходите за преодоляването им“по поддейност 3.6.  по проект “Подкрепа за приобщаващо образование“, ОПНОИР 2014-2020, който се проведе в НЦПКПС – Банкя.

По един неповторим и изискан начин водещият лектор Ирена Соколова въведе обучаемите в света на психологията, разкривайки какво е емоционална интелигентност и защо е толкова важна, как човек да разпознава собствените си настроения, емоции и движения, и как да контролира или пренасочва разрушителни импулси, настроения и да мисли преди да действа.

Лекторите Антоанета Василева и Яна Алексиева представиха стъпкови модели, чрез които педагогическите специалисти могат да развият и приложат техники за фасилитиране и организиране на партньорство с родителите на различни нива и по различни начини. От своя страна, учителите споделиха добри практики в процеса в обучението. 37. СУ „Райна Княгиня“ показа, че е от училищата, които са припознали принципите на приобщаващото образование.

Осъщественото обучение със сигурност бе изключително полезно за работата на педагозите и ще повиши шансовете ни за успех в комуникацията с родителите.

// 37. СУ "Райна княгиня" София

Последни новини

Presets Color

Primary
Secondary