37. СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ СОФИЯ

Нова многофункционална къща за работа с деца със СОП

От месец септември 37. СУ „Райна Княгяня“ е с обновен ресурсен кабинет. Закупена беше многофункционална къща за работа с деца със СОП, която развива сетивността и възприятията. Дидактическото средство се използва и за стимулиране на развитието, както и за подпомагане на образователния и възпитателния процес при децата. Придобивката е закупена по проект ,,Подкрепа за приобщаващо образование“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОПНОИР) и Министерството на образованието и науката.

 

// 37. СУ "Райна княгиня" София

Последни новини

Presets Color

Primary
Secondary