37. СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ СОФИЯ

Дейности по кариерно ориентиране в 37. СУ „Райна Княгиня“

На 21.02.2023 г. се проведоха дейности, свързани с професионалната реализация и кариерното ориентиране на учениците в 37. СУ. Началото бе дадено с проведен в библиотеката час по професионална реализация с младежи от 10., 11. и 12. клас. Събитието беше организирано от Диана Минева и Емилия Борисова – класни ръководители. На срещата присъстваха Цветомира Георгиева – директор на 37. СУ, Елена Станкулова – училищен психолог, Марияна Благоева – заместник-директор УД и специален гост Десислав Атанасов – бивш ученик на 37. СУ „Райна Княгиня“. Г-н Атанасов е успешен млад човек, който е студент в IV курс, специалност „Стоматология“ към Медицинския университет – София. Гостът разказа за своя професионален избор и за начина, по който сбъдва мечтите си. Учениците слушаха с огромен интерес, задаваха въпроси, а накрая направиха самооценка и споделиха желанията си какви искат да станат, завършвайки училище. Инициативата продължи с посещение във Висшето училище по застраховане и финанси – София, където лектор беше г-жа Юлияна Георгиева – Мениджър комуникации и кариерно развитие. Младежите бяха запознати с възможностите за реализация в многообразието от професии по изключително интригуващ начин. Бяха разяснени и особеностите при кандидатстването, възможности за успешно обучение и придобиване на образование, което да отговаря на съвременните тенденции в живота: сигурност, постоянна работа и лично развитие.

// 37. СУ "Райна княгиня" София

Последни новини

Presets Color

Primary
Secondary