37. СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ СОФИЯ

ОТКРИТА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА В І КЛАС – 37 СУ „Райна Княгиня“

На 17. януари т.г. Ирена Борисова, главен учител в 37. СУ,  проведе открита педагогическа практика в І клас в изпълнение на годишния план за вътрешна квалификация.

По време на урока присъства Марияна Георгиева, старши експерт по обучение в начален етап в РУО София-град, Цветомира Георгиева, директор на 37. СУ, както и учители, преподаващи от І до ІV клас.

С много емоция и вдъхновение децата демонстрираха своите постижения.

След края на урока се проведе среща на Екипа за ключови компетентности в начален етап. По време на разговора бе направен разбор на урока и бе оказана методическа подкрепа от г-жа Марияна Георгиева. Всички присъстващи отчетоха ползата от подобен тип срещи.

// 37. СУ "Райна княгиня" София

Последни новини

Presets Color

Primary
Secondary